SHËN MHILL

Shën Mhill është një verë klasike internacionale, e përftuar nga një përzierje e tre varieteve të mirënjohura të rrushit Cabernet Sauvignon, Petit Verdo dhe Merlot, fermentuar dhe snikëruar në mënyrë autonome në fuçi lisi në një periudhë nga 6 muaj deri në një vit.

Përzierja realizohet para botilimit sipas metodës Bordolese, mbas përsosjes në shishe për gjashtë muaj kjo verë e stabilizuar është gati për tryezat tuaja.

Këshillohet të konsumohet me gatime të mishit, shpendë të egër e djathë të stazhionuar.